โรงพยาบาลกระบี่ : กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกระบี่
Call us now : 075-626700  

About Us

" โรงพยาบาลกระบี่ได้ตั้งปณิธานไว้ในอันที่จะเป็นศูนย์สุขภาพดี สำหรับชาวจังหวัดกระบี่และนักท่องเที่ยวด้วยการให้บริการ ที่ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง การทำงานด้วยทีมงานที่มีความชำนาญ มีความรู้ และมีคุณภาพ ยินดีต้อนรับ และยินดีรับข้อติชม ตลอดจนข้อคิดเห็นต่างๆ เพื่อเพิ่มคุณภาพบริการ หรือปรับปรุงการบริการ จากทุกๆ ความเห็น "

การติดต่อ

  • สถานที่ตั้ง   :   เลขที่ 325 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
  • โทรศัพท์/โทรสาร   :   (075) 626700 / (075) 611202
  • Website   :   www.krabihospital.go.th

ขนาดและพื้นที่

  • โรงพยาบาลกระบี่เป็นโรงพยาบาลทั่วไป (ระดับ S) ขนาด 341 เตียง สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีพื้นที่ทั้งหมด 57 ไร่