Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first
อัพเดทข่าวสารและกิจกรรม
อัตลักษณ์ของโรงพยาบาลกระบี่ " ซื่อสัตย์ ประหยัด เอื้ออาทร "
เหตุผลในการจำกัดจำนวนผู้เฝ้าไข้ไม่เกิน 2 คนต่อ1 ห้อง
ขอเชิญร่วมกิจกรรมงาน " สัปดาห์เภสัช 2559 "
" สัปดาห์เภสัช 2559 : ดูแลผู้สูงวัย ใช้ยาปลอดภัย และเป็นสุข" ในวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคารประสิทธิ์พัฒนา
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่.. มอบหมายร่วมประธาน อสม.ในเขตเทศบาลเมืองกระบี่..
ต้อนรับ ผอ สุพจน์ ภูเก้าล้วน
พิธีวางพวงมาลา รพ.กระบี่
เนื่องในวันปิยมหาราช
วันที่ 23 ตุลาคม 2558
วันพยาบาลแห่งชาติ รพ.กระบี่
21 ตุลาคม 2558
ข่าวสารงานประกันสุขภาพ