โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่
โทรศัพท์ 075-626700
วิสัยทัศน์ : " โรงพยาบาลคุณภาพ ที่เป็นเลิศในดวงใจของผู้รับบริการ "      อัตลักษณ์ของโรงพยาบาลกระบี่ " ซื่อสัตย์ ประหยัด เอื้ออาทร "
อัพเดทข่าวสารและกิจกรรม
ข้าพระพุทธเจ้า นายแพทย์สุพจน์ ภูเก้าล้วน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระบี่ ต่อ-.
ร่วมขับเคลื่อนค่านิยม กระทรวงสาธารณสุข
  เพื่อให้การจัดหาเวชภัณฑ์ของหน่วยงานต่างๆ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด กระบี่ ร่วมกับโรงพยาบาลกระบี่ และโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง ดำเนินการจัดหาเวชภัณฑ์ร่วมกัน ทั้งสิ้น 42 รายการ ขอเรียนเชิญบริษัทผู้ผลิตหรือจำหน่าย เวชภัณฑ์(มิใช่ยา) ที่มีความสนใจเข้าร่วมการจัดการซื้อเวชภัณฑ์ร่วมกันจังหวัดกระบี่ดังกล่าว โดยสามารถติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมหรือรับเอกสารได้ที่ งานคลังยาและเวชภัณฑ์ โรงพยาบาลกระบี่ หรือ สามารถดาวน์โหลด คุณลักษณะ เกณฑ์การคัดเลือก และ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้ที่ https://www.Krabihospital.go.th หรือ https://www.kbo.moph.go.th ได้ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2560 กำหนดยื่นเอกสาร ตามเกณฑ์ ภายในวันที่ 9 เดือน พฤษภาคม 2560 ณ งานคลังยาและเวชภัณฑ์ โรงพยาบาลกระบี่
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 - คู่มือสนทนาภาษาอาเซียน สำหรับบุคลากรทางการแพทย์
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 - ภาพกิจกรรม โรงพยาบาลกระบี่
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 - ข่าวสารสุขภาพ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
วันล้างมือโลก สุขภาพปลอดภัย ใส่ใจการล้างมือ
รณรงค์กำจัดยุ่งลาย ด้วยมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค
>> Link website ..
>> เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ..
© 2555. โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่
325 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โทรศัพท์ 075-626700 E-mail : krabihospital@yahoo.com