โรงพยาบาลกระบี่ : กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกระบี่
โทรศัพท์ 075-626700
E-mail :
KRABI HOSPITAL
โรงพยาบาลกระบี่
24 มีนาคม วันวัณโรคสากล
" วันที่ 24 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันวัณโรคสากล คำขวัญรณรงค์ในปีนี้ "รู้เร็ว รักษาหาย ไม่แพร่กระจาย ไม่ตีตรา" "
รายละเอียดบทความ :
บทความอัพเดทวันที่ : 2024-03-19
© 2555. โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่
325 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โทรศัพท์ 075-626700 E-mail : krabihospital@yahoo.com