ลงนามถวายพระพรออนไลน์วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566
ข้าพระพุทธเจ้า