โรงพยาบาลกระบี่ : กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกระบี่
โทรศัพท์ 075-626700
E-mail :
KRABI HOSPITAL
โรงพยาบาลกระบี่
พิธีถวายสดุดี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิ พอ.สว. เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นประชนม์
" - "
รายละเอียดบทความ :
พิธีถวายสดุดี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิ พอ.สว. เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นประชนม์
บทความอัพเดทวันที่ : 2024-01-04
© 2555. โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่
325 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โทรศัพท์ 075-626700 E-mail : krabihospital@yahoo.com