โรงพยาบาลกระบี่ : กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกระบี่
โทรศัพท์ 075-626700
E-mail :
KRABI HOSPITAL
โรงพยาบาลกระบี่
เทศกาลปีใหม่นี้ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ
" เทศกาลปีใหม่นี้ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ "
รายละเอียดบทความ :
เทศกาลปีใหม่นี้ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ
1.ศึกษาเส้นทาง
2.คาดเข็มขัดนิรภัย
3.ดื่มไม่ขับ
4.ให้สัญญาณไฟ
5.ปฏิบัติตามกฎจราจร
6.ขับขี่อย่างระวัง
7.ตรวจเช็คสภาพรถก่อนเดินทาง
8.ไม่ขับรถเร็วเกินกำหนด
บทความอัพเดทวันที่ : 2023-12-28
© 2555. โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่
325 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โทรศัพท์ 075-626700 E-mail : krabihospital@yahoo.com