โรงพยาบาลกระบี่ : กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกระบี่
โทรศัพท์ 075-626700
E-mail : krabihospital@yahoo.com
KRABI HOSPITAL
โรงพยาบาลกระบี่
ทอดกฐินสามัคคีวัดกระบี่น้อย สมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญที่ยังค้างอยู่
" - "
รายละเอียดบทความ :
บทความอัพเดทวันที่ : 2023-11-20
© 2555. โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่
325 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โทรศัพท์ 075-626700 E-mail : krabihospital@yahoo.com