โรงพยาบาลกระบี่ : กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกระบี่
โทรศัพท์ 075-626700
E-mail : krabihospital@yahoo.com
KRABI HOSPITAL
โรงพยาบาลกระบี่
สัปดาห์วันหลอดเลือดสมอง
" โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)หรืออัมพาต มักเกิดโดยเฉียบพลัน ไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้า หากเราสามารถสังเกตอาการได้ก่อนก็จะลดความเสี่ยงเป็นอัมพาตหรือเสียชีวิต !!! "
รายละเอียดบทความ :
โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)หรืออัมพาต มักเกิดโดยเฉียบพลัน ไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้า หากเราสามารถสังเกตอาการได้ก่อนก็จะลดความเสี่ยงเป็นอัมพาตหรือเสียชีวิต !!!
 </div><div class=
บทความอัพเดทวันที่ : 2023-10-24
© 2555. โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่
325 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โทรศัพท์ 075-626700 E-mail : krabihospital@yahoo.com