โรงพยาบาลกระบี่ : กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกระบี่
โทรศัพท์ 075-626700
E-mail :
KRABI HOSPITAL
โรงพยาบาลกระบี่
การดูแลสุขภาพช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย
" “เช้าแดดออก บ่ายฝนตก เย็นต้องเจอกับลมหนาว” ข้อความที่คุณอ่านไปไม่ใช่การพยากรณ์ แต่เป็นสภาพอากาศจริงที่กำลังเจออยู่ในปัจจุบัน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่ฉับพลันทำให้ร่างกายไม่สามารถที่จะปรับตัวได้ทัน ภูมิคุ้มกันลดต่ำลง จึงเสี่ยงที่จะเจ็บป่วยได้ง่าย โดยเฉพาะอาการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ ซึ่งหากปล่อยเรื้อรังจนมีอาการรุนแรงอาจนำไปสู่การติดเชื้อทางเดินหายใจได้ ดังนั้นในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยการดูแลสุขภาพของระบบทางเดินหายใจจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรละเลย "
รายละเอียดบทความ :
การดูแลสุขภาพช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย
1.รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่
2.ล้างมือด้วยน้ำและสบู่บ่อยครั้ง
3.ออกกำลังกายต่อเนื่องวันละ 30 นาที
4.นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
5.งดของมึนเมา
6.ผู้มีโรคประจำตัวต้องปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงในช่วงนี้
บทความอัพเดทวันที่ : 2023-05-03
© 2555. โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่
325 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โทรศัพท์ 075-626700 E-mail : krabihospital@yahoo.com