โรงพยาบาลกระบี่ : กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกระบี่
โทรศัพท์ 075-626700
E-mail : krabihospital@yahoo.com
KRABI HOSPITAL
โรงพยาบาลกระบี่
มีการปรับปรุงพัมนาระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในโรงพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป
" มีการปรับปรุงพัมนาระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในโรงพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป "
รายละเอียดบทความ :
บทความอัพเดทวันที่ : 2023-03-24
© 2555. โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่
325 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โทรศัพท์ 075-626700 E-mail : krabihospital@yahoo.com