โรงพยาบาลกระบี่ : กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกระบี่
โทรศัพท์ 075-626700
E-mail : krabihospital@yahoo.com
KRABI HOSPITAL
โรงพยาบาลกระบี่
29 ก.ย. 2565 วันหัวใจโลก
" 29 ก.ย. 2565 วันหัวใจโลก USE HEART FOR EVERY HEART: ใช้ใจเพื่อรักษาหัวใจทุกดวง ให้ห่างไกลจากโรคหัวใจและหลอดเลือด "
รายละเอียดบทความ :
รู้เลขเสี่ยง เลี่ยงโรคไม่ติดต่อ (Know Your Numbers & Know Your Risks) รู้ค่าน้ำหนัก ส่วนสูง ระดับความดันโลหิต ระดับน้ำตาลและระดับไขมันในเลือด ไม่สูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นพื้นฐานเบื้องต้นของการดูแลสุขภาพ นอกจากนี้ควรเลือกรับประทานอาหารลดหวาน มัน เค็ม ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ มีวิธีจัดการความเครียดอย่างเหมาะสม และควรได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีทุกๆปีเพื่อค้นหาความเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อในระยะต้นเพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุ

 
  • live draw hk
  • live draw hk
  • live draw sdy
  • live draw hk
  • บทความอัพเดทวันที่ : 2022-09-29
    © 2555. โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่
    325 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โทรศัพท์ 075-626700 E-mail : krabihospital@yahoo.com