โรงพยาบาลกระบี่ : กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกระบี่
โทรศัพท์ 075-626700
E-mail : krabihospital@yahoo.com
KRABI HOSPITAL
โรงพยาบาลกระบี่
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต “โรงพยาบาลกระบี่ใสสะอาด ร่วมต่อต้านทุจริต ( KBH Zero Tolerance)” ประจำปี 2564
" - "
รายละเอียดบทความ :
บทความอัพเดทวันที่ : 2020-12-09
© 2555. โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่
325 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โทรศัพท์ 075-626700 E-mail : krabihospital@yahoo.com