โรงพยาบาลกระบี่ : กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกระบี่
โทรศัพท์ 075-626700
E-mail : krabihospital@yahoo.com
KRABI HOSPITAL
โรงพยาบาลกระบี่
เจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการร่วมแสดงความยินดีกับ “นพ.ยุทธนา รามดิษฐ์”
" เจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการร่วมแสดงความยินดีกับ “นพ.ยุทธนา รามดิษฐ์” เนื่องในโอกาสเข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณและรางวัลศัลยแพทย์ดีเด่น ประจำปี 2563 โดยสมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ "
รายละเอียดบทความ :
บทความอัพเดทวันที่ : 2020-11-26
© 2555. โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่
325 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โทรศัพท์ 075-626700 E-mail : krabihospital@yahoo.com