โรงพยาบาลกระบี่ : กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกระบี่
โทรศัพท์ 075-626700
E-mail :
KRABI HOSPITAL
โรงพยาบาลกระบี่
โรงพยาบาลกระบี่ ขอความร่วมมือ... " งดเยี่ยมผู้ป่วยทุกกรณี " เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและทุกคน
" . "
รายละเอียดบทความ :
บทความอัพเดทวันที่ : 2020-05-28
© 2555. โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่
325 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โทรศัพท์ 075-626700 E-mail : krabihospital@yahoo.com