โรงพยาบาลกระบี่ : กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกระบี่
โทรศัพท์ 075-626700
E-mail : krabihospital@yahoo.com
KRABI HOSPITAL
โรงพยาบาลกระบี่
ผู้ว่าฯ จ.กระบี่ เข้าเยี่ยมชมการรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 โรงพยาบาลกระบี่
" . "
รายละเอียดบทความ :
บทความอัพเดทวันที่ : 2020-04-23
© 2555. โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่
325 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โทรศัพท์ 075-626700 E-mail : krabihospital@yahoo.com