โรงพยาบาลกระบี่ : กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกระบี่
โทรศัพท์ 075-626700
E-mail : krabihospital@yahoo.com
KRABI HOSPITAL
โรงพยาบาลกระบี่
อบจ.กระบี่โยกงบทำถนน 5 ล้านบาท จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ต้านโควิด-19 ให้ รพ.กระบี่
" - "
รายละเอียดบทความ :
บทความอัพเดทวันที่ : 2020-04-10
© 2555. โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่
325 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โทรศัพท์ 075-626700 E-mail : krabihospital@yahoo.com