โรงพยาบาลกระบี่ : กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกระบี่
โทรศัพท์ 075-626700
E-mail : krabihospital@yahoo.com
KRABI HOSPITAL
โรงพยาบาลกระบี่
พิธีมอบอุปกรณ์การแพทย์เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
" - "
รายละเอียดบทความ :
บทความอัพเดทวันที่ : 2020-04-09
© 2555. โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่
325 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โทรศัพท์ 075-626700 E-mail : krabihospital@yahoo.com