โรงพยาบาลกระบี่ : กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกระบี่
โทรศัพท์ 075-626700
E-mail : krabihospital@yahoo.com
KRABI HOSPITAL
โรงพยาบาลกระบี่
31 พ.ค. วันงดสูบบุหรี่โลก
" 31 พ.ค. วันงดสูบบุหรี่โลก บุหรี่ไฟฟ้ามีพิษ เสพติด อันตราย "
รายละเอียดบทความ :
บทความอัพเดทวันที่ : 2023-05-31
© 2555. โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่
325 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โทรศัพท์ 075-626700 E-mail : krabihospital@yahoo.com