โรงพยาบาลกระบี่ : กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกระบี่
โทรศัพท์ 075-626700
E-mail :
KRABI HOSPITAL
โรงพยาบาลกระบี่
28 พ.ค. วันสุขบัญญัติแห่งชาติ
" สุชบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ เพื่อสุขภาพที่ดี "
รายละเอียดบทความ :
บทความอัพเดทวันที่ : 2023-05-26
© 2555. โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่
325 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โทรศัพท์ 075-626700 E-mail : krabihospital@yahoo.com