โรงพยาบาลกระบี่ : กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกระบี่
โทรศัพท์ 075-626700
E-mail : -
KRABI HOSPITAL
โรงพยาบาลกระบี่
วันความดันโลหิตสูงโลก
" 17 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันรณรงค์ ความดันโลหิตสูงโลก ประเด็นรณรงค์ในปีนี้ ควบคุมความดันโลหิต ยืดชีวิตให้ยืนยาว Measure Your Blood Pressure Accurately Control It Live Longger "
รายละเอียดบทความ :
บทความอัพเดทวันที่ : 2023-05-19
© 2555. โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่
325 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โทรศัพท์ 075-626700 E-mail : krabihospital@yahoo.com