โรงพยาบาลกระบี่ : กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกระบี่
โทรศัพท์ 075-626700
E-mail :
KRABI HOSPITAL
โรงพยาบาลกระบี่
“แบบสอบถามออนไลน์” ผ่านการสแกน QR code
" https://pex.ha.or.th/index "
รายละเอียดบทความ :
https://pex.ha.or.th/index
บทความอัพเดทวันที่ : 2023-03-29
© 2555. โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่
325 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โทรศัพท์ 075-626700 E-mail : krabihospital@yahoo.com