โรงพยาบาลกระบี่ : กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกระบี่
โทรศัพท์ 075-626700
E-mail : krabihospital@yahoo.com
KRABI HOSPITAL
โรงพยาบาลกระบี่
โรคไข้กาฬหลังแอ่น
" โรคไข้กาฬหลังแอ่น โรคที่ประชาชนทั่วไปอย่างเราควรรู้ และรู้วิธีป้องกัน "
รายละเอียดบทความ :
บทความอัพเดทวันที่ : 2022-12-07
© 2555. โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่
325 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โทรศัพท์ 075-626700 E-mail : krabihospital@yahoo.com