โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่
โทรศัพท์ 075-626700
วิสัยทัศน์ : " โรงพยาบาลคุณภาพ ที่เป็นเลิศในดวงใจของผู้รับบริการ "      อัตลักษณ์ของโรงพยาบาลกระบี่ " ซื่อสัตย์ ประหยัด เอื้ออาทร "
โรคทางเดินหายใจเฉียบพลัน รุนแรง(SARS)
โรคติดต่อ
- โรคทางเดินหายใจเฉียบพลัน รุนแรง(SARS)
- โรคโปลิโอ (Poliomyelitis)
- ไข้หวัด (Common Cold / Upper Respiratory tract Infection)
- ไข้หวัดใหญ่ (Influenza FLU) ...
โรคมะเร็ง
- มะเร็งปอด (Lung Cancer)
-มะเร็งเต้านม (Breast cancer)
-มะเร็งปากมดลูก (Cervix Cancer)
-การตรวจหามะเร็งในระยะเริ่มแรก (Early Detection of Cancer) ...
อื่น ๆ
- Carpal Tunnel Syndrome (CTS)
- โรคเบาหวาน (Diabetes)
ตา หู คอ จมูก
- โรคตาแดง (Epidemic Kerato Conjunctivitis)
ระบบทางเดินอาหาร
- โรคท้องเสียที่มากับหน้าร้อน (Diarrhea)
- ไวรัสตับอักเสบ เอ (Hepatitis A)
- ไส้ติ่งอักเสบ Appendicitis
ทันตกรรม
- ทันตกรรมบูรณะ สำหรับประชาชน
- รากฟันเทียม Conventional Implant
จิตประสาท
- ต่อมไพนีล หรือต่อมเหนือสมอง (Pineal gland)
- วัยสูงอายุวัยแห่งการเปลี่ยนแปลง
- โรคประสาท โรคกังวล
- สารระเหย
สุขภาพสตรี
- เพื่อสุขภาพของมารดา หลังคลอด (Health for Pregantly women)
- เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ (Endometriosis)
- เนื้องอกมดลูก (Myoma Uteri)
- สุขภาพสำหรับผู้หญิง วัย 40 ปีขึ้นไป
โรคผิวหนัง
- ลมพิษ (Urticaria)
- ผื่นแพ้จากการสัมผัส (Contact Dermatitis)
การแนะนำ
- สีผสมอาหาร
- ยุงลาย นำโรคไข้เลือดออก
- ตารางสร้างภูมิคุ้มกันในเด็ก
- กินดี...มีสุข (Nutrition)
- สิ่งแวดล้อมดีด้วยฝีมือเรา
กระดูกและข้อ
โรคเกาต์ gout
ระบบโลหิต
- ชนิดของโลหิต Blood Group
- ความสำคัญของโลหิต
© 2555. โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่
325 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โทรศัพท์ 075-626700 E-mail : krabihospital@yahoo.com