โรงพยาบาลกระบี่ : กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกระบี่
โทรศัพท์ 075-626700
E-mail : -
KRABI HOSPITAL
โรงพยาบาลกระบี่
คณะผู้บริหารโรงพยาบาลกระบี่ จ.กระบี่