โรงพยาบาลกระบี่ : กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกระบี่
โทรศัพท์ 075-626700
E-mail :
KRABI HOSPITAL
โรงพยาบาลกระบี่
:: ตารางการออกตรวจ
ตารางการออกตรวจ OPD Med รพ.กระบี่